Cảm biến khói KNX Salva

Hãng sản xuất:
Elsner
Màu sắc:
Chất liệu:
Kính & Nhựa
Đặc điểm

Đặc điểm

Salva KNX – KNX Smoke Detector

Cảm biến Salva KNX TH & Salva KNX basic với chức năng đánh giá trị số cho phép báo hiệu sớm và chính xác các tín hiệu cháy. Tín hiệu báo động bằng âm thanh và tín hiệu tới KNX bus. Salva KNX basic là cảm biến khói còn Salva KNX-TH là cảm biến khói và nhiệt.

Cổng AND logic & OR logic kết nối giữa dữ liệu và tình trạng. Multi-functional modules change input data as required by means of calculations, querying a condition, or converting the data point type.

Salva KNX TH kết hợp với cả cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. The devices have PI controls for heating/cooling (depending on temperature) and for ventilation (depending on humidity).

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Housing ABS, glass
Colour White / Translucent
Assembly Surface mount
Protection category IP 30
Dimensions Ø approx. 113 mm, height approx. 58 mm
Weight approx. 280 g
Ambient temperature Operation -10…+60°C, storage -10°C … +60°C
Surrounding air humidity max. 90% RH, avoid condensation
Operating voltage 9 V (battery)
Auxiliary supply KNX bus voltage
Data output KNX +/- bus connector terminal

Smoke alarm:

Detection principle Tyndall effect (optical)
Alarm display optically (LED red) and
acoustically (signal tone >85 dB(A) / 3 m)
Complies with EN 14604:2005
Max. monitoring area 60 m² to 6 m height
Air velocity max. 20 m/s
Response sensitivity 0.15 dB/m typical
Shelf life for the alarm max. 2 years

Temperature sensor (Salva KNX TH):

Measurement range -10…+60°C

Humidity sensor (Salva KNX TH):

Measurement range 0% RH … 90% RH
Footer