Trung tâm điều khiển âm nhạc đa vùng M51

Hãng sản xuất:
Revox
Màu sắc:
Chất liệu:
Đặc điểm

Đặc điểm

Scalability
Hệ thống điều khiển trung tâm M51 sẽ đáp ứng những yêu cấu và đòi hỏi của người sử dụng.Sử dụng modul này bạn có thể tạo ra một hệ thống điều khiển trung tâm M51 cho riêng mình.Đơn giản chỉ cần cắm các modul tương ứng với đầu vào của hệ thống M51 và bật lên.
• Bảo đảm tương lai
Loại thông tin nào sẽ xuất hiện trong tương lai? Đó không phải là vấn đề vì bạn sẽ luôn được cập nhật.Revox sẽ luôn cung cấp cho bạn các modul mới dựa trên sự phát triển KHCN.
• Tính kinh tế
Chúng ta sẽ không phải bận tâm đến khía cạnh kinh tế cũng như tài chính của sản phẩm. Bạn chỉ mua phần thiết bị mà bạn cần. Sẽ không có thiết bị dư thừa, bạn không phải chi trả cho bất cứ thứ gì bạn không cần.
• Truyền dẫn
Những gì bạn cần để kết nối thiết bị A với thiết bị B và làm thế nào để chúng tích hợp được với nhau?
Đó không phải là vấn đề với hệ thống điều khiển trung tâm M51. Tất cả thiết bị kết nối đều đồng bộ và mỗi modul “ nói cùng 1 ngôn ngữ”
• Tính thẩm mỹ của quá trình hoạt động
Rất nhiều chức năng nhưng chỉ duy nhất 1 thành phần. Bạn hãy thả sức tưởng tượng M51- hệ thống điều khiển trung tâm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn một cách chính xác.
• Triết lý của sự chuẩn xác
Đó không chỉ phải là sự chính xác của đồng hồ được kết nối từ Black Rorest đến Thụy Sỹ mà còn là sự phát triển , việc sản xuất M51.

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Amplifier:

Max. music output power:

5 x 200 Watt at 4 Ohm

Output power – sine wave: 2 x 200 Watt at 4 Ohm
Frequency response 3 Hz – 70 kHz / -3 dB Damping coefficient: > 200 at 8 Ohm Harmonic distortion: < 0.005 % bei 50 Watt Headphone output: max. 1 V at 32 Ohm General M51 data: Power requirements: 230 V / 50-60Hz 115 V / 50-60Hz Primary fuse: 4 A slow-blow 8 A slow-blow Power consumption: Max. 500 Watt Operation: 50 Watt Standby: 2 Watt Operating conditions: +10° ... 40°C / 50°…104°F Humidity class in accordance with DIN 40040 Dimensions: Width: 460 mm 18.00 in Height: 136 mm 5.25 in Depth: 400 mm 15.50 in Weight: 15,6 kg / 34.4 lb

Footer