Mandarin Garden Duplex

Mandarin Garden Duplex

Diện tích : 2 tầng x 200m2 Phòng ngủ : 5 Số lượng KNX devices : 85 Tính năng : Tính năng : Điều khiển chiếu sáng : ánh sáng tự động ở hành lang và WC, dimming đèn chùm, light scene Điều khiển…

Xem thêm
Biệt thự Văn Cao – Hải Phòng

Biệt thự Văn Cao – Hải Phòng

Diện tích đất : 600 – 700m2 Diện tích nhà : 250m2 x 4 tầng Số lượng thiết bị EIB  : 63 Thời gian thực hiện : 6/2007 – 2/2008 Nhà sản xuất : Merten – CHLB Đức Tính năng : Điều…

Xem thêm
Biệt thự Phủ Tây Hồ

Biệt thự Phủ Tây Hồ

Diện tích khu vực : 300m2 Diện tích nhà : 150m2 x 3 tầng Số lượng EIB devices : 53 Thời gian thực hiện : 6/2008 – 10/2009 Nhà sản xuất : Merten – CHLB Đức Tính năng : Điều khiển chiếu…

Xem thêm
Biệt thự Vườn Đào – Hồ Tây

Biệt thự Vườn Đào – Hồ Tây

Diện tích đất : 300m2 Diện tích nhà : 200m2 x 4 tầng & 1 tầng hầm Số lượng EIB devices : 128 Thời gian thực hiện : 7/2009 – 6/2010 Nhà sản xuất : Merten & ABB – CHLB Đức Tính năng…

Xem thêm
Căn hộ Indochina Plaza Hanoi

Căn hộ Indochina Plaza Hanoi

Diện tích căn hộ   : 400m2 Địa điểm               : Indochina Plaza Hanoi Thời gian thi công : 3/2013 – 9/2013 KNX device           : 62 Tính năng: Điều khiển chiếu sáng Điều khiển rèm…

Xem thêm
Penthouse The Manor – Mỹ Đình

Penthouse The Manor – Mỹ Đình

Theo yêu cầu của chủ nhân EIB được sử dụng với hai mục đích chủ yếu là phục vụ cho các ứng dụng điều khiển chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, âm nhạc… với các giao diện hiện…

Xem thêm

Thương hiệu

Footer