Khách sạn thông minh

Vào mùa đông năm 2012, Revox đã lắp đặt thành công Hệ thống âm...

Khách sạn thông minh

Khách sạn Trend Hotel Zurich-Regensdorf đã được tân trang lại toàn diện và hiện...

Khách sạn thông minh

Năm 2015, Khu nghỉ dưỡng Jinhai được đưa vào sử dụng. Đây là một trong số...