Giải pháp Nước & Không khí Viessmann

VITOPURE S6 – Lọc nước tại vòi

Bộ lọc vòi sen S6-S và bộ lọc nước vòi S6-T lọc cặn và clo trước khi nước tiếp xúc với da của bạn.

Bộ lọc than hoạt tính gáo dừa

Bộ lọc hỗn hợp bao gồm sự kết hợp của hai hoặc nhiều vật liệu lọc được bao bọc trong một cấu trúc duy nhất, mang lại nhiều lợi ích lọc hơn trong một hình dạng nhỏ gọn. Bộ lọc vòi sen và vòi S6 được trang bị bộ lọc than hoạt tính gáo dừa.