Cảm biến & đèn chiếu sáng Steinel

Cảm biến chuyển động Dual HF

Steinel Dual HF

Cảnh giác gấp đôi! Cảm biến hành lang tần số cao Presence Control PRO Dual HF KNX cho trong nhà, lý tưởng cho lối đi và hành lang dài, chiều cao lắp đặt lên đến 3,5 m, để chuyển đổi ánh sáng ‘BẬT’ và ‘TẮT’, công nghệ DUAL-HF để phát hiện chuyển động xuyên tâm lên đến 20 m theo hai hướng, phát hiện bất kể nhiệt độ, công nghệ cảm biến HF phát hiện chuyển động xuyên qua các bức tường bằng kính, gỗ và đinh tán, chuyển sáng ‘BẬT’ gần như ngay lập tức.

Thông số kỹ thuật

trong nhà, ở trên trần

360 °

20 x 3 m (60 m²)

PRO Dual HF COM1, cảm biến hành lang tần số cao với giao diện COM1, điều khiển ánh sáng hành lang trong mối liên hệ với ánh sáng môi trường và chuyển động ở hành lang.