Cảm biến & đèn chiếu sáng Steinel

Cảm biến chuyển động cao tần HF 180

HF 180

Cảm biển đáng tin cậy phát hiện thông qua các bức tường ngăn. HF 180 chuyển đổi hiện diện.

Hệ thống cảm biến tần số cao nhanh chóng phát hiện bất kỳ chuyển động nào bất kể nhiệt độ – ngay cả khi xuyên qua các bức tường ngăn, ví dụ: văn phòng, lối vào phòng hoặc thiết bị vệ sinh.

Góc phủ sóng 180 °, tầm với tới 8 m. Công nghệ thông minh, thiết kế cao cấp, lắp đặt 3 dây dễ dàng.

Video ứng dụng cho thấy việc lắp ráp và vận hành công tắc hiện diện.