Thiết bị hệ thống Weinzierl

KNX IP MULTI IO 580 (48 I/O)

Multi I/O 580

KNX IP Multi IO 580 (48I / O) là một giao diện nhị phân đa dụng để điều khiển tòa nhà. Nó cung cấp 48 cổng I / O. Mỗi cổng có thể được sử dụng làm đầu vào nhị phân cũng như đầu ra nhị phân. Các thiết bị ngoại vi có thể được cấp nguồn bằng điện áp bên ngoài 24 VDC. Các kênh được cấu hình làm đầu vào có thể được sử dụng để điều khiển đèn hoặc rèm qua KNX. Chúng cũng có thể được sử dụng để đếm xung, ví dụ: làm giao diện cho đồng hồ đo năng lượng. Các kênh được định cấu hình làm đầu ra có thể điều khiển trực tiếp các đèn LED tín hiệu, các rơle ghép nối bên ngoài (ví dụ: Multi IO Extension 590) hoặc các rơle rèm (Multi IO Extension 592).

 

Thông số kỹ thuật

Thiết bị hoạt động bằng cách sử dụng đường truyền KNX IP . Nó có thể được cấu hình bằng ETS với các tham số gốc và các group object. Ngoài ra, lược đồ địa chỉ KNX, dựa trên địa chỉ thiết bị riêng và các group object, là không thay đổi. Màn hình OLED dễ đọc trên bảng điều khiển phía trước cho phép thao tác thủ công để kiểm tra cài đặt.

  • 6 modules – 108mm
  • LED display với 4 nút ấn
  • KNX programming LED
  • Power Supply for I/O lines: 24 V⎓, ca. 45 mA with no load
  • LAN RJ-45 socket
  • Pluggable screw connector (4 poles) for power supply
  • Pluggable screw connector (12 poles) for I/O lines
  • Output: Open-Drain, max. 100 mA, incl. flyback diode
  • Input: Incl. pull-up resistor

Download