Giải pháp Nước & Không khí Viessmann

VITOPURE S4 – Máy lọc nước uống

Với sự hỗ trợ của hệ thống lọc nhiều tầng, máy lọc nước Viessmann S4 giúp nước máy của bạn có thể uống được.

Ba dòng sản phẩm để sử dụng độc lập hoặc hệ thống

Bộ lọc nước uống S4 có sẵn dưới ba biến thể. S4-B và S4-D là các bộ lọc độc lập. Nếu nước gia đình bạn bị ô nhiễm nặng, bộ lọc S4-D sẽ lọc sâu và làm sạch tất cả các chất bẩn và cặn. Nếu nguồn nước thành phố của bạn có chất lượng tốt nhưng bạn muốn thực sự vô tư khi có nước uống từ vòi, S4-B là bộ lọc phù hợp với bạn. Trong khi tất cả các bộ lọc đều có thể được sử dụng như một phần của hệ thống lọc, bộ lọc S4-C được chế tạo đặc biệt để kết hợp với các bộ lọc nước Viessmann khác nhằm đạt được kết quả lọc tuyệt vời.