Giải pháp Nước & Không khí Viessmann

VITOPURE S2 – Bộ lọc nước trung tâm thứ cấp

Bộ lọc nước trung tâm S2 chạy điện loại bỏ nhiều loại chất gây ô nhiễm. Công suất cao và chức năng tự động xả nước khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những gia đình sống trong nhà ở.

KDF và bộ lọc than hoạt tính gáo dừa

Bộ lọc trung tâm VITOPURE S2 được trang bị hai bộ lọc: bộ lọc KDF và bộ lọc than hoạt tính gáo dừa. Kết quả: làm sạch nước trên diện rộng, lọc cặn, clo, vi rút, vi khuẩn và kim loại nặng. Đồng thời, các bộ lọc loại bỏ mùi hôi và clo.