Âm nhạc đa vùng Voxnet

Voxnet V400 server

Server cho hệ thống Voxnet

V400 Multiuser server là trung tâm của Hệ thống âm nhạc đa vùng đa người dùng Revox. Nó cung cấp cho tất cả các bộ ampli phòng và mô-đun Đa người dùng với các luồng âm nhạc (ví dụ: các dịch vụ cho máy chủ âm nhạc, AirPlay, Spotify, Deezer, Tidal hoặc radio internet) và điều phối hoạt động của các ứng dụng hoặc hệ thống điều khiển gia đình. Cấu hình trên web browser với Multiuser Configurator của Revox bao gồm tất cả các cài đặt cần thiết để hoạt động. 2 giấy phép người dùng được tích hợp sẵn trong server

Thông số kỹ thuật

  • 6W
  • 20 BTU/h

100 – 240 V AC / 50-60 Hz

5 – 95 % RH

2 giấy phép người dùng được tích hợp sẵn

4 x USB 3.0

Tải tài liệu