Thiết kế mô hình BIM

BIM viết tắt của từ Building Information Modeling

​Diễn giải nghĩa: Chữ Building thường được dịch là (1) “công trình – danh từ” , information là thông tin, Modelling là quá trình mô hình hóa. BIM = Mô hình Thông tin Công trình. Nhưng Building cũng có thế hiểu theo cách 2 là “Đang xây dựng – động từ” – BIM = Xây dựng Mô hình Thông tin.

Như vậy, BIM không chỉ là nguồn lưu trữ và cung cấp thông tin công trình từ giai đoạn thiết kế, thi công đến quản lý vận hành mà còn là quá trình tạo ra và sử dụng nguồn thông tin đó với các hoạt động như mô hình hóa, phối hợp, trao đổi thông tin, sửa đổi thông tin…

Overview

BIM ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN NÀO CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG?

Câu trả lời là BIM được áp dụng từ giai đoạn hình thành ý tưởng, thiết kế, thi công, vận hành công trình. Tất cả các bên tham gia đều dùng chung một mô hình thông tin công trình BIM. BIM có thể áp dụng cho cho chủ đầu tư (Owners); quản lý cơ sở hạ tầng (Facility Managements); cho thiết kế kiến trúc (Architects); cho thiết kế kết cấu (Structural Engineers), cho nhà thầu (Contractors); cho nhà thầu phụ (Subcontractors) và xưởng chế tạo (Fabricators).