Nhà thông minh là gì?

Nhà thông minh là nơi mà các thiết bị điện và điện tử sẽ tự động tương tác và đáp ứng mọi nhu cầu của chủ nhân. Các hệ thống chiếu sáng, điều hòa, an ninh, an toàn…sẽ tự động phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng và thống nhất để đảm bảo môi trường sống tốt đẹp và an lành  cho người sử dụng. Công nghệ phục vụ Cuộc sống  – đó là mục tiêu tối hậu mà chúng tôi hướng tới! Xem thêm »

Nhà Thông Minh Penthouse – Duplex

Thương hiệu

Footer