Cảm biến

Heatpump (bơm nhiệt) Viessmann

Utilise heat from the ground and air Our advanced heat pump technology utilises the latent heat in outdoor air and the ground to provide cost effective and environmentally responsible heating. These pumps can be used as standalone units or they can be incorporated into your existing heating system as an additional source of heat. Operating […]

Các giải pháp sưởi sàn của Etherma – Áo

Nhà sản xuất hệ thống sưởi hàng đầu châu Âu – Etherma bắt đầu giới thiệu ra thị trường các giải pháp sưởi bằng điện cách đây gần 40 năm. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển để trở thành nhà sản xuất uy tín số Một tại châu Âu, Etherma đã mang […]